ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์หลักสองรายการของเราคือชาขิงและชาขิงขมิ้นที่ผลิตในประเทศไทยและส่งไปยังฮ่องกง การเตรียมการของเราทำด้วยมาตรฐานความสะอาดระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีที่สุด ค่าใช้จ่ายการโฆษณาของเราจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุดและใช้เฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram และเว็บไซต์ของเรา เราจึงสามารถขายชาของเราในราคาที่แข่งขันฝนการตลาดได้
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai
ผลิตภัณฑ์หลักสองรายการของเราคื อชาขิงและชาขิงขมิ้นที่ผลิตในประเ ทศไทยและส่งไปยังฮ่องกง การเตรียมการของเราทำด้วยมาตรฐา นความสะอาดระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ที่สุด ค่าใช้จ่ายการโฆษณาของเราจะถูกเก็ บไว้ให้น้อยที่สุดและใช้เฉพาะแพลต ฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram และเว็บไซต์ของเรา เราจึงสามารถขายชาของเราในราคา ที่แข่งขันฝนการตลาดได้
ผลิตภัณฑ์ของเรา
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai