ผงชาขิง
นํ้าหนัก
ราคา /HK$
70g
45-
120g
85-
350g
240-
500g
330-
ราคาของเรา
ผงชาขมิ้นและขิง
นํ้าหนัก
ราคา/HK$
70g
55-
120g
95-
350g
265-
500g
370-
ชาขมิ้นและขิง 2 อิน 1
นํ้าหนัก
ราคา /HK$
70g
60-
120g
100-
350g
275-
500g
380-
จินเจอร์แคนดี้ที 2 อิน 1
นํ้าหนัก
ราคา /HK$
70g
50-
120g
90-
350g
245-
500g
350-
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai
ขณะนี้เรากำลังดำเนินการผลิตผลิต ภัณฑ์ใหม่และรายละเอียดเหล่านี้จะ ถูกโพสต์ที่นี่
ผงชาขิง
น้ำหนัก
ราคา /HK$
70g
45-
120g
85-
350g
240-
500g
330-
จินเจอร์แคนดี้ที 2 อิน 1
น้ำหนัก
ราคา /HK$
70g
50-
120g
90-
350g
245-
500g
350-
ผงชาขมิ้นและขิง
น้ำหนัก
ราคา/HK$
70g
55-
120g
95-
350g
265-
500g
370-
ชาขมิ้นและขิง 2 อิน 1
น้ำหนัก
ราคา /HK$
70g
60-
120g
100-
350g
275-
500g
380-
ราคาของเรา
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai
บริษัท ไทยทำสมุนไพร จำกัด
Thaitumsamunprai